KOMUNIKAT ZARZĄDU KLUBU

Zarząd Legionovia S.A. oraz LTS Legionovia oświadcza, że Pan Marek Bąk nie jest członkiem Zarządu Spółki Akcyjnej Legionovia ani Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki Legionovia. W/w osoba nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu żadnego z klubów ani w żaden inny sposób występować w ich imieniu.